Klasser

Konkurranseklasser (fellesstart kl 12:00)

Menn

Kvinner

Start-tidspunkt

12-15

12-15

12:00

16-19

16-19

12:00

20-39

20-39

12:00

40-59

40-59

12:00

60+

60+

12:00

Mosjonistklasse

Menn

Kvinner

Start-tidspunkt

Mosjon med tid

Mosjon med tid

12:00

Mosjon uten tid

Mosjon uten tid

Fra 10:00